Sikatop Seal 107

Sikatop Seal 107 là sản phẩm chống thấm hai thành phần gốc xi măng polyme cải tiến. Hình thành phần chống thấm bảo vệ đàn hồi bên trong và bên ngoài nhà, ngăn cản sự thấm nước tuyệt hảo.