SikaTop 107 Seal VN 25kg

879.000

Sikatop Seal 107 là sản phẩm chống thấm hai thành phần gốc xi măng polyme cải tiến. Hình thành phần chống thấm bảo vệ đàn hồi bên trong và bên ngoài nhà, ngăn cản sự thấm nước tuyệt hảo.