Sikalite

Sikalite là hợp chất chống thấm dạng lỏng được chế tạo sẵn. Sikalite có tác dụng giảm sự hút nước, tăng tính chống thấm cho lớp vữa tô trát để trám kín các mao dẫn của bê tông, lỗ hổng gạch xây cho tường mới xây hoặc tường nhà cũ mang lại hiệu quả cao.