Sikalastic 611R AP

Sikalastic 611R AP là chất chống thấm gốc polyurethane nguyên chất, 1 thành phần, thi công lỏng. Sikalastic 611 R AP có khả năng ngăn chặn rêu mốc, khô nhanh và có thể kháng mưa gần như ngay lập tức sau khi thi công.