Sikaflex Construction AP 600ml

199.000

Sikaflex Construcstion AP là keo trám Khe nứt gốc polyurethane một thành phần. Dùng để trám vá các khe co giãn trong kết cấu công trình. Thi công dễ dàng, bám dính tốt trên nhiều loại bề mặt khác nhau.