Sikadur 731

Sikadur 731 là keo kết dính Epoxy 2 thành phần, không dung môi để neo cấy thép vào bê tông, đá, dán sắt, nhôm, gạch ceramic,gỗ, thủy tinh, trám khe kết nối sửa chữa lại bê tông.