Sikadur 20 Crack Seal

Sikadur 20 Crack Seal là loại keo gốc Epoxy 2 thành phần, dạng lỏng, đàn hồi nhẹ, độ nhớt thấp. Sikadur 20 Crack Seal dung để tram khe nứt có độ rộng 1cm, lỗ rỗng trong bê tông, dễ dàng thi công mang lại hiệu quả cao.