Sika Tilebond GP

Sika Tilebond GP là loại keo dán gạch đóng gói sẵn gốc xi măng, gồm hỗn hợp xi măng, cát và phụ gia. Sika Tilebond GP dùng trong dán gạch nội  thất, độ bám dính tuyệt hảo, chất lượng ổn định, dễ dàng thi công.