Sika Latex th 5lit

Sika Latex TH có thành phần chính là nhũ tương cao cấp, khi trộn với xi măng hoặc vữa xi măng-cát sẽ tạo thành lớp vữa để kết nối sửa chữa bê tông, vữa trát chống thấm, vữa dặm vá mỏng, vữa cán sàn…