Sika Grout GP

Sika Grout GP là vữa rót gốc xi măng 40Mpa, không co ngót có thể bơm được dùng cho các mục đích thông thường, thích hợp với điều kiện nhiệt độ môi trường khi thi công. sử dụng trong sửa chữa vá lại bê tông sàn, bệ máy…