Sika Grout 214-11

299.000

SikaGrout 214 11 là vữa gốc xi măng tự san bằng, không co ngót để sửa chữa bê tông, rót cho nền móng máy, định vị bu lông, các lỗ hổng nơi sửa chữa cần cường độ cao, đặc biệt là cổ ống xuyên sàn.