Ramset Epcon G5 Pro

649.000

Ramset Epcon G5 Pro là loại keo khoan cấy thép gốc epoxy hai thành phần cường độ cao, chịu được sự rung động đáp ứng nhu cầu neo, cấy cốt thép và thanh ren vào hầu hết các loại vật liệu nền như bê tông, đá tự nhiên