Neomax Primer P11

Neomax Primer P11 là lớp lót gốc polyurethane, một thành phần, độ nhớt thấp. Sử dụng làm lớp lót cho các lớp phủ gốc polyurea, polyurethane hoặc các hệ sơn khác. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt,có tác dụng làm tăng cường khả năng bám dính của các lớp phủ với bề mặt nền.