Neomax C102 Plus

Neomax C102 Plus là hợp chất chống thấm được tổng hợp từ polyme đa tính năng được sử dụng kết hợp với xi măng tạo thành hỗn hợp dạng lỏng, dễ dàng thi công