Neomax C102 Flex

Neomax C102 Flex là hơp chất chống thấm hai thành phần gốc xi măng và nhựa polyme. Neomax C102 Flex bao gồm hỗn hợp ở dạng bột(xi măng đặc biệt và phụ gia) kết hợp với thành phần nhựa polyme tổng hợp ở dạng lỏng.