Neomax 820

Neomax 820 là hợp chất chống thấm một thành phần, dạng lỏng, dựa trên gốc nhựa Copolyme, có chứa dung môi. Sau khi thi công sẽ hình thành một lớp chống thấm đàn hồi, có độ bền kéo đứt tốt. Tính năng bám dính và khả năng che phủ các vết nứt tuyệt vời.