Maxbond PE

Maxbond PE là màng chống thấm gốc bitum SBS cải tiến với lớp phủ tự dính cao bên dưới. Được bảo vệ bởi lớp màng polyethylene chống rách. Cho phép nhanh chóng dễ dàng lột bỏ khi màng đã được đặt thẳng vào vị trí. Hàng có sẵn với nhiều độ dày và bề mặt hoàn thiện khác nhau.