Thanh trương nở Hyperstop DB 2010

Thanh trương nở Hyperstop DB 2010 là vật liệu chống thấm tính năng cao dùng cho mạch ngừng thi công. Phản ứng trương nở là kết quả của sự tương tác giữa nước và các nhóm Hydrophilic của sản phẩm Hyperstop. Ứng dụng trong: thi công chống thấm, ngăn nước cho các công trình khe giãn nở, mạch ngừng, cổ ống xuyên sàn.