Chất Tẩy Gỉ B05

Chất tẩy gỉ (hay chất biến đổi gỉ) B05 là chất dùng để biến đổi gỉ sắt nhằm loại bỏ bề mặt gỉ sắt. Ứng dụng trong việc vệ sinh, làm sạch và bảo vệ bề mặt sắt thép.