Băng Cản Nước PVC Waterstop V200

Băng cản nước PVC Waterstop V200 được sản xuất từ chất liệu PVC chất lượng, có khả năng chịu nhiệt và tính đàn hồi vô cùng tốt. Sản phẩm được thiết kế với mục đích ngăn chặn nước thấm qua các khe co giãn, mạch ngừng trông các thiết kế bê tông.